Nieuwe wifi hotspot wifi.brussels @ Cultureel Centrum Oudergem – Nouvelle borne wifi.brussels @ Centre Culturel d’Auderghem – New free wifi hotspot wifi.brussels @ Cultureel Centrum Oudergem/Centre Culturel d’Auderghem

wifbrussels

Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets en Oudergems Schepen voor Informatica Dirk Hoornaert (SAMEN) openden zopas de hotspot van wifi.brussels in het cultureel centrum van Oudergem. Wifi.brussels is een dienst van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Irisnet. De Brusselaars kunnen nu al op 100 plaatsen terecht om gratis te surfen via wifi.brussels. Toegang tot de hotspots van wifi.brussels is kosteloos. Het is ook erg eenvoudig, een eenmalige registratie met een e-mailadres volstaat. Naast het Cultureel Centrum van Oudergem kan je ook in het metrostation Delta sinds enkele weken gratis op internet via de hotspot van wifi.brussels.

De komst van deze gratis wifi hotspot past in een visie van digitale inclusie die SAMEN nastreeft binnen de gemeente Oudergem. Zo opende de gemeente, onder impuls van schepen Dirk Hoornaert en met steun van het hele SAMEN team, 2 jaar geleden een Openbare Computerruimte waar reeds een aantal vormingen plaatsvonden.

La Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition numérique Bianca Debaets et l’Échevin en charge de l’Informatique de la commune d’Auderghem, Dirk Hoornaert (SAMEN), viennent d’inaugurer une borne wifi.brussels au Centre culturel d’Auderghem, dans le cœur de la commune. Les Bruxellois peuvent désormais surfer gratuitement sur le réseau wifi.brussels à plus de cent endroits. L’accès aux bornes wifi.brussels est donc gratuit, et ce après une démarche initiale assez simple, un enregistrement unique avec une adresse mail étant suffisant. En plus des bornes existantes en rue, sur des places ou dans des bâtiments publics, wifi.brussels est actuellement en cours de déploiement dans toutes les stations du métro bruxellois. Une borne est récemment placé dans le station du métro Delta.

Pour SAMEN, cette borne est importante est s’inscrit dans sa vision d’inclusion sociale à Auderghem. Il y a deux ans, notre échevin Dirk Hoornaert avec le soutient de toute l’équipe de SAMEN, a réalisé l’ouverture d’une Espace Public Numérique à Auderghem ou un grand nombre de formations est déjà organisé.

In the presence of Brussels secretary of state Bianca Debaets and Alderman of Informatic’s Dirk Hoornaert (SAMEN), the 100th free wifi hotspot of wifi.brussels was opened at the Cultureel Centrum/Centre Culturel in the heart of Oudergem. By means of a simple and unique registration procedure, requiring juste an email adres, one can have free access to wifi in many public places all over the city. In Auderghem one can have, besides the cultural centre, also enjoy free wifi in the metro station of Delta.

For SAMEN, this free wifi hotspot is another step in realizing its vision of a digital inclusive Oudergem. On initiative of Alderman Dirk Hoornaert and with the support of the whole SAMEN team, the municipality opened 2 years ago a Public Digital Space where computers, tablets and internet are at the disposal of citizens to improve their  digital skills. Many courses have since then been organized for inhabitants of our municipality.

 

Advertenties
Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , ,

Kunstensteenweg: een nieuw kunstenfestival in Oudergem – Chaussée des Arts: un nouveau festival des arts à Auderghem – Oudergem host a new festival of arts in May!

easystreet-2

Van 6 tot en met 14 mei 2017 vindt in Oudergem voor de eerste maal het cultuurfestival “Kunstensteenweg – Chaussée des arts” plaats. Een première, want het festival brengt alle culturele actoren van onze gemeente samen. Op meer dan 30 sites gelegen langs de Waversesteenweg – van de Vrijwilligerslaan ter hoogte van de VUB/Colruyt tot aan het Rood Klooster – zullen gedurende 8 dagen allerlei Oudergemse en niet-Oudergemme kunstenaars en kunsten gedurende een week centraal staan. Naast plastische kunsten komen ook andere kunstuitingen aan bod en vindt een waaier aan activiteiten plaats gaande van tentoonstellingen tot creatieve workshops, concerten en parades.

Nederlandstalige en Franstalige culturele en sociale organisaties nemen samen deel aan het festival. Zo verwelkomt het festival naast bibliotheken, gemeenschapscentra, cultuur- en wijkhuizen ook seniorieën en andere privé initiatieven. SAMEN is erg tevreden om zo’n SAMENwerking te zien ontstaan op cultureel gebied in onze gemeente. Een van de programmapunten van SAMEN voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was onder andere het aanmoedigen van initiatieven die mensen uit verschillende gemeenschappen bij elkaar brengen rondom cultuur.

Zeker te noteren in uw agenda: de openingsoptocht langs het parcours en het daaropvolgende openingsfeest op het gemeenteplein op 6 mei en een afsluitend volks- en kunstenfeest op de site van het Rood Klooster op 13 mei. Hou zeker de website van de gemeente (www.oudergem.be) in het oog waarop het volledig programma zal gepubliceerd worden alsook de speciale uitgave van 1160cultuur rondom het festival dat u weldra in uw brievenbus zal aantreffen.

Pendant 8 jours en Mai, les arts envahiront Auderghem dans le context du nouveau festival “Kunstensteenweg – Chaussée des Arts“. Le long d’un parcours qui suit la Chaussée de Wavre de l’Avenue des Volontaires jusqu’au Rouge Cloître, plus de 30 sites seront installés dans divers bâtiments et lieux culturelles. Il y auront des exhibitions, des atéliers créatives, des concerts, des spectacles et même une parade. A noter dans votre agenda: une parade d’ouverture et la fête d’ouverture sur la Place Communale le 6 mai et la grande fête des arts le 13 mai au Rouge Cloître. Le programme détaillé fera l’objet d’un numéro spécial de 1160.Culture et sera accessible sur le site communal www.auderghem.be

Des nombreux organisations culturelles Francophone et Néerlandophone participeront au festival. SAMEN est très content qu’un festival culturel qui mobilise tous les acteurs de la commune est organisé à Auderghem.

From the 8th till the 14th of May, Oudergem will organise its first edition of the arts festival ”Kunstensteenweg – Chaussée des arts“. Along the Waversesteenweg/Chaussée de Wavre from the Avenue des Volontaires/Vrijwilligerslaan till the Rood Klooster/Rouge Cloître, more than 30 sites will host a wide range of cultural activities: exhibitions, creative workshops, musical performances, theater and even a parade! The whole festival starts on 6th May with a parade along the Waversesteenweg and an opening party on the Place Communale/Gemeenteplein and on 13th May there is a great  party in the Rood Klooster/Rouge Cloître. You can discover the whole program soon on the website of the municipality – www.oudergem.be – or in the special edition of the leaflet 1160.Cultuur/1160.Culture which you will find in your letterbox soon!

It is the first that time that all cultural actors in our municipality work together to create a new cultural event in Oudergem. SAMEN is therefore very happy that this festival will take place since encounters between the different people of our municipality – whether they speak Dutch, French, German, English or another language – are important. Fostering such cultural activities that are able to bring together all citizens of Oudergem was one of SAMEN’s program points for the municipal elections of 2012.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Binnenkort 5 extra boekenboxen in Oudergem – 5 nouvelles boîtes à livres à Auderghem – 5 new book boxes in Oudergem

box

Boekenbox aan school De Stadsmus

In de zomer van 2016 werden in Oudergem 5 boekenboxen geïnstalleerd (GC Stadsmus, Gemeentelijke Bibliotheek Hertoginnedal, VBS Sint-Juliaan, Centre scolaire les Maronniers, Bibliothèque du Centre). Iedereen kan in dergelijke dozen een boek achterlaten of meenemen. Na een evaluatie en gezien het grote succes dat hieruit naar voren kwam, besloten de schepenen van Vlaamse Aangelegenheden en Franstalige Bibliotheken om het huidige aanbod te verhogen met 5 bijkomende exemplaren. Voor SAMEN kunnen dergelijke boekenboxen helpen om Oudergemnaren met elkaar in contact te brengen, culturele uitwisseling op buurtniveau te stimuleren en duurzaam boekenbezit te bevorderen. Er wordt momenteel volop gezocht naar de juiste inplanting voor deze 5 boekenboxen. We hoorden alvast “Transvaal” als mogelijke kandidaat. We houden u verder op de hoogte of, indien u meent een goede locatie te weten, aarzel dan niet om het ons te vertellen!

En 2016, 5 boîtes à livres ont été installés à Auderghem (GC Stadsmus, Bibliothèque du Centre, Centre scolaire les Maronniers, VBS Sint-Juliaan, Bibliotheek Hertoginnedal).  Ces micro-bibliothèques ayant l’apparence de boîtes aux lettres contiennent des livres de tous genres. Chacun est libre de se servir, de déposer et bien sûr d’emporter un livre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L’évaluation de cet initiative a été positive. Les échevins des Affaires Flamandes et des Bibliothèques Francophones ont, vu ce succès, décidés d’installer 5 nouvelles boîtes à livre. Pour SAMEN, ces boîtes à livres sont une belle initiative pour stimuler des échanges culturelles entre Auderghemois, promouvoir la lecture et supporter une approche durables concernant les livres. En ce moment on est en train de sélectionner les endroits optimaux pour les 5 nouvelles boîtes à livres. Transvaal a été mentionné comme candidat. Nous vous tenons au courant ou contactez nous si vous avez une suggestion!

In the summer of 2016, Oudergem got its first 5 books boxes. These wooden boxes installed close to certain schools and libraries (GC Stadmus, VBS Sint-Juliaan, Bibliothèque du Centre, Bibliotheek Hertoginnedal, Centre scolaire les Maronniers) allow any inhabitant of Oudergem to pick a book for free or leave a book he has read for any other inhabitant of Oudergem. The evaluation of this initiative has been positive. For this reason, the alderman of Flemish Affairs and the alderwoman of French speaking Libraries have decided to install 5 more extra boxes. For SAMEN this initiative is a way to promote readership, enhance cultural encounters between people from Oudergem and stimulate a sustainable approache towards books. At the moment, the right places for installing such book boxes is being discussed. Apparantly, Transvaal is mentioned as a location. We keep you posted or contact us if you have a good idea for a location!

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Gemeentelijke nieuwsberichten via de mobiele app Oudergem – Des nouvelles communales sur l’app Auderghem – Municipality news via the mobile app Oudergem-Auderghem

Iets meer dan een jaar geleden lanceerde de gemeente Oudergem de mobiele applicatie ‘Oudergem-Auderghem’ waarmee je onderweg onder andere allerlei nuttige informatie over gemeentediensten, winkels, horeca en culturele evenementen kan raadplegen. Sinds enkele weken zet de gemeente een stap verder in haar communicatie naar inwoners via de mobiele applicatie doormiddel van het uitsturen van korte berichten die inspelen rond de gemeentelijke actualiteit (zie foto onderaan artikel als illustratie). Momenteel wordt het systeem uitgetest en beperken de berichten zich tot de melding van snelheidscontroles ten einde automobilisten aan te manen hun snelheid te minderen op de Oudergemse wegen. Het is de bedoeling dat dit systeem verder uitgebouwd wordt tot ander nieuwsberichten. Zo werd in maart alvast een herinnering gestuurd rond de publieke informatiesessies rond het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling op het gemeentehuis. SAMEN  blijft er alvast voor ijveren om de mobiele applicatie uit te bouwen tot een volwaardig gemeentelijke informatie-en communicatiemiddel. ‘Mensen gebruiken alsmaar meer smartphones als primaire informatiebron: het is dan maar ook logisch dat we als gemeente de boot van moderne digitale communicatie niet missen en de potentie van deze technologie benutten om snel, direct en adequaat noodzakelijke informatie tot bij onze inwoners te brengen‘, aldus SAMEN schepen voor Gemeentelijke Informatica Dirk Hoornaert.

De mobiele applicatie ‘Oudergem-Auderghem’ kan je gratis downloaden via Google Play (Android) of de App store (iPhone). De berichten kan je eenvoudig ontvangen door op de app op de knop ‘notificaties’ te drukken en dan onder ‘enable notificaties’ de balk te verschuiven.

En novembre 2016 la commune d’Auderghem a lancé son application mobile ‘Auderghem Oudergem’ qui permet de trouver facilement sur son smartphone des informations sur les services communales, la localisation des magasins ou restaurant ou de consulter l’agenda culturelle d’ Auderghem. Depuis quelques semaines, la commune a de nouveaux améliorer l’information à travers l’application en envoyant des messages qui vous informent sur l’actualité de la commune. En ce moment, ces messages concernent surtout les contrôles de vitesse dans la commune à fin de motiver les automobilistes à Auderghem de réduire leurs vitesse. Mais on peut imaginer une usage plus générale: par exemple en mars, l’application a transmis le message concernant les sessions d’informations sur le Plan Régional de Développement Durable. Pour SAMEN, c’est essentiel de continuer le développement de l’application ‘Auderghem Oudergem’ comme un vrai moyen de communication communal. ‘Les gens utilisent de plus en plus leur smartphone comme la source principale d’informations. C’est donc logique que la commune essaye de suivre cet évolution et continue d’exploiter le potentiel de cette technologie pour informer les Auderghemois d’une façon direct, rapide et efficace‘, explique Dirk Hoornaert, échevin d’ Information Communal pour SAMEN.

L’application mobile ‘Auderghem Oudergem’ peut être télécharger gratuitement sur Google Play (Androïd) ou l’App Store (iPhone). Vous pouvez recevoir des notifications en clinquant sur le bouton ‘notifications’ et ensuite en les activants en glissant la barre à côté de ‘enable notifications’.

One year ago, the municipality of Oudergem launched its mobile application ‘Oudergem Auderghem’. This app allows inhabitants of Oudergem to discover on the go useful information about the municipality services, about shops and restaurants in Oudergem or to consult the cultural agenda. Since a few weeks, the municipality aims to broaden the usage of the application by sending short messages informing citizens about actual events in Oudergem. Right now, this is in a test phase and the messages are referring mostly to speed controles, hence hoping to influence car drivers in Oudergem to reduce their speed and keep the road safe. But apart from that, the information about the public consultations regarding the Region Plan for Sustainable Development (GDPO-PRDD) was communicated by means of the app as well. For SAMEN, it remains essential that the app will be developed as a genuine information and communication tool by the municipality and that hence the scope of these direct messages will increase. SAMEN alderman Dirk Hoornaert declares: ‘People today are using smart phones as their main source of information when moving around: it is therefore essential that the municipality follows this digital trend and explores the full potential of this technology to deliver useful information to its inhabitants in a direct, fast and adequate manner.

The mobile application ‘Oudergem Auderghem’ can be downloaded for free from Google Play (Android) or the Appstore (iPhone). You can easily enable notifications by clicking on the icon ‘notifications’ and then move the barr next to the text ‘enable notifications’.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , ,

Brunch met ons mee – Brunchez avec nous – Let’s brunch together

Niet te missen dit jaar: de supergezellige SAMEN brunch op zondag 9 oktober! Alle info op de flyer hieronder! Van harte welkom!

A ne pas rater: le brunch de SAMEN dimanche le 9 octobre à Auderghem. Toutes les informations à lire sur le flyer en-dessous! Soyez-le bienvenue!

The event of the year in Oudergem: the nice and cosy SAMEN brunch on Sunday 9 October from 10h to 14h!  We look forward to meet you! Prices range from 15 euro for adults, 6 euro for children between 6 and 15 year’s old and kids under 6 eat for free! Venue: GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 in Oudergem

samen_brunch.png

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Overige - Autres | Tags: , ,

Nieuwsbrief “SAMEN werkt”: lees alles over de realisaties van SAMEN

Lisez l’article en Français ici
Read the article in English here

Schermafdruk 2016-08-31 17.07.26

In Oudergem zijn we ondertussen 4 jaar verder na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. SAMEN, een politieke groep die de krachten bundelt van openVLD, sp.a, cd&v en onafhankelijken, werkte die afgelopen tijd aan een aantal noodzakelijke realisaties die alle  alle Oudergemnaren ten goede komen. Dit deden we stap per stap door elke dag een steen in de rivier te verleggen.

Zo realiseerde SAMEN binnen de competenties Vlaamse Aangelegenheden, Gemeentelijke Informatica en Gelijke Kansen van haar schepen Dirk Hoornaert (onafhankelijke) een noodzakelijke inhaalbeweging wat Nederlandstalig gemeentelijk cultuurbeleid betreft, zorgde het ervoor dat Oudergem beschikt over een digitale app en werkte het een programma tegen de digitale kloof in onze gemeente uit. Daarnaast zette SAMEN zich ook in voor het cultureel patrimonium met onder andere een QR-code herdenkingswandeling.

In onze nieuwsbrief “Samen werkt” komt u alvast alles te weten over elk van deze realisaties. De nieuwsbrief vindt u normaal gezien ook binnenkort in uw brievenbus, maar u kan hem alvast ook hieronder online lezen of door hier te klikken.

Hebt u vragen of suggesties, of wilt u meewerken met SAMEN, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via samen4oudergem@gmail.com of kom naar ons maandelijks contactmoment elke laatste zaterdag van de maand van 16u tot 18u op de Waversesteenweg 1741.

Op 9 oktober organiseert SAMEN ook een gezellige brunch van 10u tot 14u (15 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen tussen 6 en 15 jaar en kinderen onder 6 jaar gratis) die plaatsvindt in GC Den Dam. Dit is niet alleen een gezellig samenzijn voor sympathisanten en Oudergemnaren, maar ook een kans om alle leden van SAMEN aan te spreken en te ontmoeten.

Alvast veel leesplezier met onze nieuwsbrief!

Het SAMEN-team

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Cultuur algemeen - Culture, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community

Newsletter SAMEN: découvrez les réalisations de SAMEN

Schermafdruk 2016-08-31 17.07.26

On est maintenant un peu plus de quatre ans après l’élection communale d’Octobre 2012. SAMEN – un rassemblement de membres de l’openVLD, sp.a, cd&v et des indépendants – a depuis cet élection un élu, Dirk Hoornaert (indépendant). Il est devenu Echevin des Affaires Flamandes, de l’Informatique Communal et de l’Egalité des Chances.

Durant ces quatre ans, SAMEN à réalisé pas à pas des projets qui bénéficient à tous les Auderghemois et Auderghemoises. Vous pouvez les découvrir dans notre premier newsletter “Samen werkt”, que vous pouvez lire en-dessous ou en clinquant ici.

Dimanche 9 octobre de 10h à 14h au GC Den Dam (Chaussée de Wavre 1741), SAMEN organisera aussi un brunch convivial ou vous pouvez rencontrer les membres de SAMEN (15 euro pour les adults, 6 euro pour les enfants entre 6 et 15 ans, gratuit pour les enfants qui ont moins de 6 ans). Soyez-le bienvenue! Pour des raisons pratiques, on vous demande seulement pour vous inscrire en avant en écrivant un mail à samen4oudergem@gmail.com ou par téléphone (0476.21.35.67)

Si vous avez des suggestions ou des remarques après la lecture de notre newsletter, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via samen4auderghem@gmail.com

On vous souhaite une bonne lecture de notre newsletter!

L’équipe de SAMEN

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Newsletter SAMEN: discover our achievements since 2012

Schermafdruk 2016-08-31 17.07.26

Four years have passed since the last municipal elections of October 2012. SAMEN, a   political group composed of members of openVLD, sp.a, cd&v and independent people, managed to get Dirk Hoornaert (independent) elected in the municipal council. He  became shortly after alderman of Flemish Affairs, Informatics and Equal Opportunities.

In those four years since 2012, SAMEN has worked step by step to implement projects and policies that benefit all people living in Oudergem. You can read them in the first edition of our newsletter “Samen werkt” which you can read below this article or by clicking here.  You can read a short summary in the next paragraph as well.

So what did SAMEN achieve the past 4 years? Within the competence of Flemish Affairs, SAMEN managed to increase the support of the municipality for cultural institution such as Bib Hertoginnedal and the cultural community centre Den Dam and made the appointment of a cultural coordinator at municipality level possible. As a result of this all, inhabitants of Oudergem can now benefit of a more diverse cultural offer. To give two examples. Thanks to the work of SAMEN, Bib Hertoginnedal increased its number of opening hours and deepened its cultural work with children and schools. But SAMEN has many more achievements. SAMEN was and still is convinced that Oudergem should modernize its ICT-infrastructure in order to communicate with its inhabitants. That’s why SAMEN and Dirk Hoornaert  Oudergem within the competence of Informatics launched the mobile app ‘Oudergem-Auderghem’ where citizens, while being on the move, can find all relevant information about Oudergem. Of course this is not the endpoint, but at least SAMEN took its responsibility to put Oudergem on the forefront  in order to prepare the future. Also within the competence of Equal Opportunities, SAMEN implemented measures to confront the digital divide as it is still not evident for all inhabitants of Oudergem to fully benefit from the advantages of ICT. Due to its efforts, Oudergem now has an up-to-date public computer space where everybody can familiarize himself with the newest technologies and get courses on diverse topics regarding ICT. Finally, SAMEN also takes care of the cultural heritage of Oudergem where possible: for example, a QR-code remembrance walk for the Great War was established in november 1914. It allows not only to discover the lives of inhabitants of Oudergem that died in the Great War, but also to discover hidden treasures in our municipality. You can read, SAMEN is working for all people in Oudergem and that in a constructive spirit of openness towards everybody.

If you have a suggestion or remark for us, please don’t hesitate to get in contact with SAMEN. You can reach us easily by mail via samen4oudergem.be

Moreover, on 9 October 2016 from 10h to 14h we are organizing a cosy brunch that will take place in GC Den Dam, Waversesteenweg/Chaussée de Wavre 1741. At that brunch you can meet all the members of SAMEN and sympathisant from Oudergem. Please feel welcome to join us that day. The prices are democratic: 15 euro for adults, 6 euro for kids between 6 and 15 years’ old and free for children below 6 years. If you would like to come, we would just like to kindly ask you for practical reasons to subscribe in advance via samen4oudergem.be (so that we can prepare enough food to eat;-).

We wish you a nice reading of our newsletter!

Team SAMEN

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Nieuwe en uitgebreide openingsuren bib Hertoginnedal – Nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque Hertoginnedal – New opening hours for public library Hertoginnedal

keep-calm-im-going-to-the-libraryWat we hier eerder in januari aankondigden, wordt vanaf woensdag 7 september aanstaande een feit in Oudergem. Vanaf die dag kent de gemeentelijke bibliotheek Hertoginnedal nieuwe en uitgebreidere openingsuren. Zo is de bibliotheek vanaf nu dinsdagnamiddag van 15u30 tot 18u open, een extra namiddag erbij dus. Op woensdag sluit de bib voortaan om 18u in plaats van 19u, maar ze opent nu haar deuren al om 12u in plaats van 13u, wat met andere woorden een uur eerder is. Op donderdag en zaterdag blijven dezelfde uren gelden zoals vandaag.

Hier treft u alvast alle openingsuren nog eens op een rij aan:

 • dinsdag van 15u30 tot 18u
 • woensdag van 12U tot 18u
 • donderdag van 15u30 tot 18u
 • zaterdag van 10u tot 13u

Deze nieuwe uren zijn in eerste instantie een testfase. Op basis van opmerkingen van bezoekers zullen deze geëvalueerd worden en, indien nodig, al dan niet aangepast.

SAMEN is zeer tevreden deze nieuwe en uitgebreidere openingsuren mede mogelijk te hebben gemaakt  door – zoals we beloofden bij de verkiezingen van 2012 – een uitbreiding van het personeelsbestand van de bib te realiseren. In april 2016 vond immers de aanwerving van een  nieuwe halftijds bibliotheekassistent plaats. Hierdoor kreeg de bib de nodige ademruimte en slagkracht om niet alleen haar scholenwerking verder uit te diepen, maar dus ook haar dienstverlening naar de lezers toe. Samenwerken werkt dus in Oudergem.

A partir du 7 septembre 2016, la bibliothèque Hertoginnedal aura des nouvelles heures d’ouverture. D’abord, la bibliothèque ouvrira ses portes le mardi après-mardi de 15h à 18h. Le mercredi, la bibliothèque sera ouverte à partir de 12h au lieu de 13h. Elle fermera ses porte le mercredi à 18h au lieu de 19h. Le même horaire sera maintenu pour le jeudi et le samedi. Avec cet extension des heures d’ouverture le mardi et le changement de mercredi, la bibliothèque espère de mieux servir les lecteurs. Cette nouvelle horaire sera évalué et, si nécessaire, adapter aux besoins des lecteurs. Voice l’horaire:

 • mardi: 15h-18h00
 • mercredi: 12h-18h
 • jeudi: 15h-18h
 • samedi: 10h-13h

SAMEN est très content d’avoir jouer un role important dans cet élargissement des heures d’ouvertures de la bibliothèque. C’est une promesse des élections 2012 que SAMEN a tenu. SAMEN a réussi à élargir le nombre de personnel de la bibliothèque en avril 2016 avec la nomination d’un nouveau assistent à temps partiel. Cette nomination permets la bibliothèque non seulement de mieux approfondir la relation avec les écoles, mais aussi d’offrir un meilleur service aux lecteurs.

From 7th September 2016 onwards, the library Hertoginnedal will have more opening hours and a new opening schedule. In the first place, the library will be from September onwards open on Tuesday afternoon from 15h till 18h. Secondly, on Wednesday the library will now close at 18h instead of 19h, but it will open its door already at 12 o’clock instead of 13 o’clock. On Thursday and Saturday the same hours as today will apply. With these new opening hours, the library hopes to better serves its readers. The new schedule will be nonetheless evaluated at the end of this year and adjusted if needed. Here is an overview of the new schedule from 7 September 2016 onwards:

 • Tuesday: 15h-18h
 • Wednesday: 12-18h
 • Thursday: 15h-18h
 • Saturday: 10h-13h

SAMEN is very happy to have played an important role in the extension of the opening hours of the library. It was a promised of its program for the municipal elections of 2012. By realizing the appointment of a new library assistant in april 2016 by the municipality, SAMEN managed to give the library the necessary resources to not only further deepen the relation between the library and the schools but also to provide more services to the readers.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Cultuur algemeen - Culture, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , , ,

Samen nodigt uit: wandel-en zoektocht door Oudergem op 23 juli om 14u

Op zaterdag 23 juli vanaf 14u nodigt SAMEN jullie graag uit voor een zomerse wandel-en zoektocht doorheen Oudergem. We bezoeken om 14u de uitzonderlijk voor het grote publiek geopende Sint-Annakapel, een Romaanse parel gelegen op het domein Hertoginnedal (zie foto),  en verkennen nadien vanaf 15u onze gemeente aan de hand van de gezinswandeling “Oudergem herdenkt een zomer lang…” opgebouwd rond het 1914-1918 herdenkingsparcours. Neem je smartphone mee en vind het 7-letterwoord waarmee ticketprijzen voor het legermuseum te winnen zijn.  We sluiten om 17u de dag af met een drankje en een leuke babbel in het GC Den Dam.

De hele dag is gratis voor de deelnemers. Alleen vragen we wel je in te schrijven voor het bezoek aan de Sint-Annakapel omdat het aantal plaatsen beperkt is. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar info@samen4oudergem of door te bellen/een sms te sturen naar 0476.21.35.77 (Dirk Hoornaert), 0473/75.10.13 (Frederic Kubben) of 0473/47.13.10 (Wim Vanobberghen).*

We hopen alvast op je komst!

Programma:
– 14u: verzamelen aan de Kapel van Sint-Anna te Oudergem (ingang via het Sint-Annakruispunt, bereikbaar met bus 34 Sint-Anna, zie hier voor locatie)
– 14u15: start gegidste rondleiding aan de Kapel van Sint-Anna (inschrijving verplicht, zie hoger)*
– 15u: start van de wandel- en fietszoektocht “Oudergem herdenkt een zomer lang…” aan de Kapel van Sint-Anna
– 17u30: Een glaasje drinken in Gemeenschapscentrum Den Dam

De zoektocht “Oudergem herdenkt een zomer lang…” is een initiatief van Schepen Dirk Hoornaert. Indien je er op 23/07/2016 niet kan bij zijn, kan je de wandeling nog op zelfstandige basis afleggen tot 31 augustus 2016. Lees hier alles over de wandeling en download de folder. Veel plezier!

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items