MANDATARISSEN/MANDATAIRES/ALDERMAN

Dirk Hoornaert

College van Burgemeester en Schepenen/College des Bourgmestre et Echevins:
Dirk Hoornaert
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Gelijke Kansen en Gemeentelijke Informatica
Echevin des Affaires Flamandes, Egalité des Chances et Informatique Communal
Contact:
Tel: 02.676.48.11
Adres/adresse: Emile Idiersstraat 12 – 1160 Oudergem/ Rue         Emile Idiers 12 – 1160 Auderghem
E-mail: d.hoornaert@auderghem.be

WIM VANOBBERGHEN -

WIM VANOBBERGHEN –

OCMW – CPAS
Raadslid – Conseiller

Wim Vanobberghen

Contact:
E-mail: vanobberghenwim@gmail.com
www.wimvanobberghen.be


Marie-Christine Lahaye

Marie-Christine Lahaye

PWA/ ALE
(Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap/Agence local de l’Emploi)
Pavillon/Maison des Jeunes

Bestuurder/administrateur
Marie-Christine Lahaye
Contact:

JOS LEYSEN

JOS LEYSEN

Association Artistique d’Auderghem
Bestuurder/Administrateur

Contact:
E-mail: Ley1@skynet.be


Advertenties