Viaduct Hermann-Debroux: maatregelen voor maandag – les mésures prises pour lundi – measures taken for Monday

U vindt hier in een notendop alle maatregelen genomen voor de verkeersproblemen ten gevolge van de tijdelijke sluiting van het Hermann-Debroux viaduct. De info in detail kan u hier lezen.
Vous pouvez lire en-dessous en bref toutes les mesures prises pour lundi. Nous vous conseillons de lire le lien ici pour plus de détails.
Please find below the main measures taken for Monday. For more detailed info, we refer to the page of the municipality which you can reach by clicking  here.

INKOMEND VERKEER/ En entrée de ville/ Traffic coming to Brussels

  1. De E411 wordt naar EEN RIJSTROOK terug gebracht – Réduction de la circulation de l’E411 à une bande a partir de Léonard – Reduction of the E411 to one road lane from  the Leonard tunnel/crossroad onwards.
  2. Verlenging van de BUSRIJSTROOK tot aan het kruispunt Herrmann-Debroux/Waversesteenweg – Prolongement de la bande réservée aux bus De Lijn/Tec jusqu’au carrefour Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre – Extension of the bus lane until the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waverse steenweg.
  3. Systematisch verbaliseren van het verkeer dat over de busrijstrook rijd – Verbalisation systématique des automobilistes empruntant la bande bus – Systematic verbalisation of drivers taking the strip reserved for public transport busses.

 UITGAAND VERKEER/ En sortant de ville/Traffic leaving 1160 Brussels

  1. Toelaten van het verkeer op de E411 tussen Delta en Demey en continu opvolgen van de situatie op deze erg moeilijke “zwarte zone” – Rétablissement de la circulation sur la E411 deputy Delta jusqu’à Demey et évaluation continue de ce probable point noir – Traffic allowed on the E411 between Delta till Demey and constant monitoring of the traffic situation on this crucial point.
  2. Aanpassen van de aansturing van de verkeerslichten op het kruispunt Demey/Herrmann-Debroux/Vorstlaan – Adaptation du phasage des feux du carrefour Demey / Herrmann-Debroux / Souverain – Adaptation of the traffic light management on the crossroad Demey/Hermann-Debroux/Souverain-Vorstlaan.
  3. Afschaffen van de mogelijkheid om links te draaien aan het kruispunt Herrmann-Debroux/waversesteenweg – Suppression du tournee à gauche au carrefour Herrmann-Debroux / chaussée de Wavre – No more possibility of turning left on the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waversesteenweg.
  4. Openmaken van de centrale berm tussen de Waversesteenweg en de E411 ter hoogte van de Albert Meunierstraat – Ouverture de la berm centrale sur la chaussée de Wavre à hauteur de la rue Albert Meunier – Opening of the central berm on the Waverse steenweg/Chaussée de Wavre in the neighbourhood of the rue Albert Meunier straat.

Verder/en plus/Also: 
Versterkte politieaanwezigheid op het terrein en ondersteuning door de stadswachten – Renforcement des effectifs de police et appui des gardes de la pais – Increased police present and support by city guards.

Het verkeer zal op strategische punten geregeld worden – Evaluation constante de la circulation sur des point stratégiques – Monitoring of the traffic at strategic places:

  • Het kruispunt/carrefour/crossroad Waversesteenweg/ Herrmann-Debroux
  • Het kruispunt/carrefour/crossroad Herrmann-Debroux/Chaudron
  • Het kruispunt/carrefour/crossorad  Herrmann-Debroux/Vorstlaan

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Overige - Autres en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.