Gemeentelijke nieuwsberichten via de mobiele app Oudergem – Des nouvelles communales sur l’app Auderghem – Municipality news via the mobile app Oudergem-Auderghem

Iets meer dan een jaar geleden lanceerde de gemeente Oudergem de mobiele applicatie ‘Oudergem-Auderghem’ waarmee je onderweg onder andere allerlei nuttige informatie over gemeentediensten, winkels, horeca en culturele evenementen kan raadplegen. Sinds enkele weken zet de gemeente een stap verder in haar communicatie naar inwoners via de mobiele applicatie doormiddel van het uitsturen van korte berichten die inspelen rond de gemeentelijke actualiteit (zie foto onderaan artikel als illustratie). Momenteel wordt het systeem uitgetest en beperken de berichten zich tot de melding van snelheidscontroles ten einde automobilisten aan te manen hun snelheid te minderen op de Oudergemse wegen. Het is de bedoeling dat dit systeem verder uitgebouwd wordt tot ander nieuwsberichten. Zo werd in maart alvast een herinnering gestuurd rond de publieke informatiesessies rond het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling op het gemeentehuis. SAMEN  blijft er alvast voor ijveren om de mobiele applicatie uit te bouwen tot een volwaardig gemeentelijke informatie-en communicatiemiddel. ‘Mensen gebruiken alsmaar meer smartphones als primaire informatiebron: het is dan maar ook logisch dat we als gemeente de boot van moderne digitale communicatie niet missen en de potentie van deze technologie benutten om snel, direct en adequaat noodzakelijke informatie tot bij onze inwoners te brengen‘, aldus SAMEN schepen voor Gemeentelijke Informatica Dirk Hoornaert.

De mobiele applicatie ‘Oudergem-Auderghem’ kan je gratis downloaden via Google Play (Android) of de App store (iPhone). De berichten kan je eenvoudig ontvangen door op de app op de knop ‘notificaties’ te drukken en dan onder ‘enable notificaties’ de balk te verschuiven.

En novembre 2016 la commune d’Auderghem a lancé son application mobile ‘Auderghem Oudergem’ qui permet de trouver facilement sur son smartphone des informations sur les services communales, la localisation des magasins ou restaurant ou de consulter l’agenda culturelle d’ Auderghem. Depuis quelques semaines, la commune a de nouveaux améliorer l’information à travers l’application en envoyant des messages qui vous informent sur l’actualité de la commune. En ce moment, ces messages concernent surtout les contrôles de vitesse dans la commune à fin de motiver les automobilistes à Auderghem de réduire leurs vitesse. Mais on peut imaginer une usage plus générale: par exemple en mars, l’application a transmis le message concernant les sessions d’informations sur le Plan Régional de Développement Durable. Pour SAMEN, c’est essentiel de continuer le développement de l’application ‘Auderghem Oudergem’ comme un vrai moyen de communication communal. ‘Les gens utilisent de plus en plus leur smartphone comme la source principale d’informations. C’est donc logique que la commune essaye de suivre cet évolution et continue d’exploiter le potentiel de cette technologie pour informer les Auderghemois d’une façon direct, rapide et efficace‘, explique Dirk Hoornaert, échevin d’ Information Communal pour SAMEN.

L’application mobile ‘Auderghem Oudergem’ peut être télécharger gratuitement sur Google Play (Androïd) ou l’App Store (iPhone). Vous pouvez recevoir des notifications en clinquant sur le bouton ‘notifications’ et ensuite en les activants en glissant la barre à côté de ‘enable notifications’.

One year ago, the municipality of Oudergem launched its mobile application ‘Oudergem Auderghem’. This app allows inhabitants of Oudergem to discover on the go useful information about the municipality services, about shops and restaurants in Oudergem or to consult the cultural agenda. Since a few weeks, the municipality aims to broaden the usage of the application by sending short messages informing citizens about actual events in Oudergem. Right now, this is in a test phase and the messages are referring mostly to speed controles, hence hoping to influence car drivers in Oudergem to reduce their speed and keep the road safe. But apart from that, the information about the public consultations regarding the Region Plan for Sustainable Development (GDPO-PRDD) was communicated by means of the app as well. For SAMEN, it remains essential that the app will be developed as a genuine information and communication tool by the municipality and that hence the scope of these direct messages will increase. SAMEN alderman Dirk Hoornaert declares: ‘People today are using smart phones as their main source of information when moving around: it is therefore essential that the municipality follows this digital trend and explores the full potential of this technology to deliver useful information to its inhabitants in a direct, fast and adequate manner.

The mobile application ‘Oudergem Auderghem’ can be downloaded for free from Google Play (Android) or the Appstore (iPhone). You can easily enable notifications by clicking on the icon ‘notifications’ and then move the barr next to the text ‘enable notifications’.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.