Herdenkingsparcours WO1 ingehuldigd – Inauguration du parcours mémorial de la Grande Guerre – Inauguration of the World War 1 remembrance walk

De gemeente Oudergem huldigde vandaag officieel het QR-code herdenkingsparcours in rond WO1. Vanaf vandaag kan u met behulp van een eenvoudige QR-code scanner op uw smartphone een wandelroute door de gemeente afleggen dat u leidt langsheen elk van de 48 straten in de gemeente die vernoemd werden naar een gesneuvelde soldaat en onderweg ook 20 andere interessante plekken in Oudergem ontdekken. Schepen Dirk Hoornaert (onafhankelijke, SAMEN) en de andere geledingen van SAMEN (openVLD, sp.a, cd&v en onafhankelijken) zijn alvast tevreden met dit initiatief: “Op deze manier zal de herinnering aan zij die stierven voor vrijheid levendig blijven onder de huidige en toekomstige generaties in Oudergem.” Een speciale brochure over deze wandeling kan u altijd afhalen aan het gemeentehuis.

Voor de inhuldiging vond ook een bijzondere plechtigheid plaats aan het monument van de doden op de Vorstlaan. Jongeren uit de gemeente, waaronder leden van Chiro Oudergem, riepen elk de 48 namen om en legden voor elke soldaat een roos aan het monument.

La commune d’Auderghem inaugurait aujourd’hui un parcours mémorial dans le context du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Grâce à un lecteur de code QR sur votre smartphone, vous pouvez à partir de maintenant suivre un promenade qui vous emmènerez vers les 48 rues de la commune qui sont nommés après une victime de la guerre et 20 autres lieux intéressants d’Auderghem. En scannant un code qui est affiché une plaquette, vous apprendrez l’histoire du lieu ou du soldat. Si vous n’avez pas un smart phone, vous pouvez toujours allez chercher une brochure dédiée à la promenade à la maison communale.

Avant l’inauguration, la commune a rendu hommage aux 48 victimes de la guerre. Des jeunes d’Auderghem, entre eux le Chiro Oudergem, ont mis une fleur pour chaque soldat devant le monument pour les morts sur le rond-point de la Boulevard du Souverain.

Today, the municipality of Oudergem inaugurated its World War 1 remembrance walk. With the aid of a QR-code scanner on your smartphone, you can now follow a walk that brings you to each of the 48 streets that was named after a victim of the Great War and to 20 particular interesting places in our municipality. By scanning the code, you’ll get interesting information about the life of the soldier, pictures and other ‘nice-to-knows’. You can get a special brochure about this remembrance walk at the town hall.

Before this inauguration, the municipality organized a solemn tribute for the 48 soldiers that died between 1914 and 1918. Youth from our municipality, among them the Chiro Oudergem, exclamated the name of each soldier and put 48 flowers before the monument for the dead that is placed on the roundabout of the Boulevard du Souverain/Vorstlaan.

Reportage TV Brussel: QR-codes vertellen het verhaal achter de gesneuvelden in Oudergem

Jongeren uit de gemeente huldigen de oorlogsslachtoffers van Oudergem

Jongeren uit de gemeente huldigen de oorlogsslachtoffers van Oudergem

Les jeunes d'Auderghem rennet hommage à crux qui sont tombés dans la Grande Geurre - The youth of Auderghem honors those who died for liberty during the First World War

Les jeunes d’Auderghem rennet hommage à crux qui sont tombés dans la Première Guerre Mondiale – The youth of Oudergem honors those who died for liberty during the First World War

Dit bericht werd geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.