Digitale week in Oudergem: de causerieën over de digitale wereld – La Semaine digitale à Auderghem: les causeries sur le monde numérique – The Digital Week in Oudergem: presentations about the digital world

Schermafdruk 2017-10-16 14.16.15

French text below Dutch text/English text below Dutch and French text

De Digitale Week (20 oktober tot 5 november) is een week vol multimedia activiteiten in het hele land. Deze campagne wil de digitale kloof dichten. Ook in Oudergem worden dit najaar terug lezingen gegeven via de laagdrempelige initiatiereeks “Informatica Causerieën” 2017. Dankzij SAMEN ook sinds 2013 in het Nederlands. Hieronder lees je alvast het programma:

 • DINSDAG 17/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 E-MAIL 

Hoe maak ik een e-mailadres aan? Hoe gebruik ik e-mail? Waar moet ik op letten?

 • DINSDAG 24/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 FOTO’S MAKEN MET SMARTPHONE EN TABLET 

Van selfies tot filmpjes, van het digitaal fotograferen tot het maken van fotoalbums.

 • DINSDAG 31/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 SOCIALE MEDIA 

Facebook, Snapchat,… u hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar waarom en hoe gebruik je ze?
Inschrijven doe je door te bellen naar 02/435.26.08 of een mail te sturen naar informaticadinsdag@oudergem.brussels

La “Semaine numérique” (du 20/10/2017 au 05/11/2017) est une semaine d’activités multimédia à travers le pays. Cette campagne nationale a pour but de réduire la fracture numérique. Auderghem vous propose, comme l’année passée, une série d’initiations faciles et de « Causeries Informatiques ».

 • JEUDI 19/10 | 20.00 – 22.00 MESSAGERIE 

Comment créer et utiliser une boîte e-mail ? Au Penthouse (6e étage de la Maison communale).

 • JEUDI 26/10 | 20.00 – 22.00 GESTION DE DOCUMENTS ET INTERNET 

Une introduction à Word, Excell et Powerpoint et quelques sites intéressants à visiter sur internet. À Den Dam.

 • JEUDI 02/11 | 20.00 – 22.00 GESTION D’IMAGES 

Comment transférer des photos sur l’ordinateur ? Comment les organiser en albums, les modifier… Au Penthouse. 
Inscriptions : jeudiinformatique@auderghem.brussels – 02/435.26.08

From 20th October till 5th November, the Digital Week is again being organised in Belgium. This event wants to reduce the digital divide in Belgium and raise awareness about the issue. Within this action, the municipality of Oudergem, supported by SAMEN and its alderman, organizes a series of lectures (in Dutch or French) that introduces people to the digital world.

Below you can read the whole program. In order to attend one of the courses please call 02/435.26.08

 • Lecture 1: e-mail
  How to use e-mail? How to make my own address? How to use it?
  Dutch lecture: 17/10 in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
  French lecture: 19/10 in Penthouse (6th floor of town hall)
 • Lecture 2: making pictures with tablet or smartphone
  How to make a picture, how to make a video, how to make a selfie? How to organise all this in albums?
  Dutch lecture only 24/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 3: Managing your documents and internet
  An introduction to Word, Excell and Powerpoint and other interesting sites on the internet.
  Frech lecture only 26/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 4: Social Media
  Facebook, Instagram, Snapchat: how does it work? How to use it?
  Dutch lecture only 31/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 5: Managing Digital Images
  How to transfer pictures from a tablet or smartphone or camera to a computer? How to organise them in albums, how to modify them?
  French lecture only 2/11 20h-22h in the Penthouse (6th floor of town hall)

 

 

Advertenties
Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , , , , ,

Viaduct Hermann-Debroux: maatregelen voor maandag – les mésures prises pour lundi – measures taken for Monday

U vindt hier in een notendop alle maatregelen genomen voor de verkeersproblemen ten gevolge van de tijdelijke sluiting van het Hermann-Debroux viaduct. De info in detail kan u hier lezen.
Vous pouvez lire en-dessous en bref toutes les mesures prises pour lundi. Nous vous conseillons de lire le lien ici pour plus de détails.
Please find below the main measures taken for Monday. For more detailed info, we refer to the page of the municipality which you can reach by clicking  here.

INKOMEND VERKEER/ En entrée de ville/ Traffic coming to Brussels

 1. De E411 wordt naar EEN RIJSTROOK terug gebracht – Réduction de la circulation de l’E411 à une bande a partir de Léonard – Reduction of the E411 to one road lane from  the Leonard tunnel/crossroad onwards.
 2. Verlenging van de BUSRIJSTROOK tot aan het kruispunt Herrmann-Debroux/Waversesteenweg – Prolongement de la bande réservée aux bus De Lijn/Tec jusqu’au carrefour Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre – Extension of the bus lane until the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waverse steenweg.
 3. Systematisch verbaliseren van het verkeer dat over de busrijstrook rijd – Verbalisation systématique des automobilistes empruntant la bande bus – Systematic verbalisation of drivers taking the strip reserved for public transport busses.

 UITGAAND VERKEER/ En sortant de ville/Traffic leaving 1160 Brussels

 1. Toelaten van het verkeer op de E411 tussen Delta en Demey en continu opvolgen van de situatie op deze erg moeilijke “zwarte zone” – Rétablissement de la circulation sur la E411 deputy Delta jusqu’à Demey et évaluation continue de ce probable point noir – Traffic allowed on the E411 between Delta till Demey and constant monitoring of the traffic situation on this crucial point.
 2. Aanpassen van de aansturing van de verkeerslichten op het kruispunt Demey/Herrmann-Debroux/Vorstlaan – Adaptation du phasage des feux du carrefour Demey / Herrmann-Debroux / Souverain – Adaptation of the traffic light management on the crossroad Demey/Hermann-Debroux/Souverain-Vorstlaan.
 3. Afschaffen van de mogelijkheid om links te draaien aan het kruispunt Herrmann-Debroux/waversesteenweg – Suppression du tournee à gauche au carrefour Herrmann-Debroux / chaussée de Wavre – No more possibility of turning left on the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waversesteenweg.
 4. Openmaken van de centrale berm tussen de Waversesteenweg en de E411 ter hoogte van de Albert Meunierstraat – Ouverture de la berm centrale sur la chaussée de Wavre à hauteur de la rue Albert Meunier – Opening of the central berm on the Waverse steenweg/Chaussée de Wavre in the neighbourhood of the rue Albert Meunier straat.

Verder/en plus/Also: 
Versterkte politieaanwezigheid op het terrein en ondersteuning door de stadswachten – Renforcement des effectifs de police et appui des gardes de la pais – Increased police present and support by city guards.

Het verkeer zal op strategische punten geregeld worden – Evaluation constante de la circulation sur des point stratégiques – Monitoring of the traffic at strategic places:

 • Het kruispunt/carrefour/crossroad Waversesteenweg/ Herrmann-Debroux
 • Het kruispunt/carrefour/crossroad Herrmann-Debroux/Chaudron
 • Het kruispunt/carrefour/crossorad  Herrmann-Debroux/Vorstlaan

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Overige - Autres | Tags: , , , , , , ,

Inhuldiging fresco ‘Bos draagt stad’ op muur van de bib – Inauguration du fresque sur la bibliothèque Néerlandophone – Inauguration of the painting on wall of Dutch library

Iedereen die de bibliotheek van Oudergem al eens voorbij stapte, reed of fietste komende van de Tervuurse steenweg of de Waverse steenweg (vanaf het Rood Klooster/Viaduct)  heeft de afgelopen weken misschien de muurschildering gezien van een blauwe haas  met boven hem een stad. Het gaat in wezen om een afbeelding die gemaakt werd in het kader van het festival Kunstensteenweg/chaussée des arts dat in juni in Oudergem plaatsvond. Het werk draagt de titel ‘Het Bos draagt de Stad’ en wijst op de band tussen Brussel en het Zoniënwoud. Het is van de hand van artiest PSO-Man in opdracht van  de bib, de dienst cultuur van de gemeente, den dam en de vzw Ville en Couleurs. Schepen van Vlaamse Zaken Dirk Hoornaert en Sophie De Vos, schepen van Cultuur, huldigden het werk zaterdag officieel in in aanwezigheid van vele sympathisanten van de bib en de leden van SAMEN. U kan de toespraak van de schepen alvast hier lezen: Toespraakje inhuldiging fresco

Vous avez peut-être remarqué le fresque sur le mur de la bibliothèque néerlandophone de notre commune. Ce fresque a été crée dans le cadre du festival des arts Kunstensteenweg/Chaussée des arts qui a eu lieu dans notre commune en juin dernier. Samedi les échevins Dirk Hoornaert (SAMEN) et Sophie De Vos (LB) ont inauguré le fresque dans la presence de nombreux sympathisants de la bibliothèque et tous les membres de SAMEN. Dans son speech, échevin Dirk Hoornaert expliquait que le fresque, qui a comme titre ‘Le fôret supporte la Ville’, veut nous faire réfléchir sur le lien important entre le Fôret de Soignes et Bruxelles. Le fresque est réalisé par l’artist PSO-MAN et le fruit d’une collaboration entre la bibliothèque, la service culture de la commune et l’association ‘Ville en Couleurs’. 

Everyone who has passed the library of Oudergem the past weeks may have noticed a painting of a blue animal with a panorama of a city above. The mural painting was made within the framework of the artistic festival Kunstensteenweg/Chaussée des arts that took place in Oudergem in June. Last Saturday, the painting was officially inaugurated by aldermen Dirk Hoornaert (SAMEN) and Sophie De Vos (LB) in the presence of a lot of sympathisanten of the library and the other members of SAMEN. It was revealed that the painting has been given the title ‘The forest carries the city’ and it aims to remind us of the important link between the Sonina Forest and Brussels. It was made by the artist PSO and the result of a collaboration between the Bibliotheek Oudergem, the cultural department of the municipality and the association Ville en Couleurs.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , , , , , , , ,

Oudergemse ambtenaren krijgen les over transgenders – Auderghem participera à la campagne ‘All genders Welcome’ – Oudergem participates in campaign ‘All Genders Welcome’

Oudergem neemt dit jaar deel aan het sensibiliseringsproject ‘All genders Welcome‘ dat voor het derde jaar op rij plaatsvindt in het Brussels Gewest. De gemeenteraad keurde donderdag 29 september de overeenkomst tussen Oudergem en Rainbow House goed. De  campagne zal gemeenteambtenaren via lessen en affiches sensibiliseren over seksisme en stereotypering van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Voor SAMEN en zijn schepen Dirk Hoornaert (onafh), die Gelijke Kansen onder zijn bevoegdheden heeft ,is dit alvast een stap voorwaarts: “Andere gemeenten in Brussel stapten al vroeger in, Oudergem nu pas, dat had toch vroeger gemogen. Oudergem is een gemeente waar iedereen welkom is, deze actie past volledig in deze filosofie”.

Auderghem participera cet année au projet de sensibilisation ‘All genders welcome‘ qui est organisé pour la troisième fois dans la Région Bruxelloise. Le conseil municipale a voté la convention entre la commune et Rainbow House qui organise la campagne. Le personnel de la commune part sera sensibilisé à travers des formations et des affiches pour les les thématiques LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans*, Queer, Intersexes, etc.).  Pour SAMEN et son échevin pour l’Egalité des Chances Dirk Hoornaert participer à cet campagne est nécessaire pour rappeler que tous les couples et toutes les familles sont les bienvenues chez elles-eux, que chaque individu est libre de vivre ses identités de genres en totale liberté et que l’espace public appartient à tous-tes les habitant-e-s d’Auderghem.  

Oudergem will participate this year to the campaign ‘All Genders Welcome‘, organised since 2014 by the association Rainbow House in the Brussels Region. The municipal council of Oudergem approved end of September the collaboration between Rainbow House and the municipality. From October onwards, Rainbow House will sensitive the staff of the municipality towards LGBTQI+ issues by giving special courses and a poster campaign. For SAMEN and its alderman of Equal Opportunities Dirk Hoornaert, it is about time Oudergem joined this campaign: ‘Oudergem is a place where everybody must be welcome and feel free to live his gender identity, also in public places, without resignation. Joining this campaign is one essential action for maintaining this objective.’

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , ,

Nieuw OCMW-raadslid voor SAMEN – Nouveau conseiller CPAS pour Samen – New OCMW-councillor for SAMEN

IMG_0781

Wim Vanobberghen (rechts) legde de eed af in handen van burgemeester Christophe Magdalijns (links)

Op dinsdag 18 september legde Wim Vanobberghen (open VLD) de eed als OCMW-raadslid te Oudergem voor SAMEN. Hij volgt hierbij Jos Leysen op (CD&V) die dit mandaat sinds 2013 waarnam. Als SAMEN willen we Jos hartelijk danken voor zijn inzet en werk de afgelopen jaren en wensen we hem veel succes toe in zijn verdere professionele loopbaan.

Mardi 18 septembre Wim Vanobberghen (open VLD) est devenu le nouveau conseiller CPAS pour SAMEN à Auderghem. Il est le successeur de Jos Leysen (CD&V) qui résigne pour des raisons professionnels. SAMEN veut remercier Jos Leysen pour son travail pour le conseil du CPAS et SAMEN depuis 2013.

Since Tuesday 18 September Wim Vanobberghen (open VLD) is the new OCMW/CPAS councilor for SAMEN in Oudergem. He succeeds Jos Leysen (CD&V) who resigned due to professional reasons. SAMEN thanks Jos for his work for the OCMW council since 2013 and wishes him all the best in his new career.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , , , ,

9 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Oudergem

20170709_113927

Op 9 juli vierde de Vlaamse Gemeenschap te Oudergem feest op het gemeentehuis. De feestdag werd druk bijgewoond en levendig opgefleurd door Ago Benin Brass, een muzikaal ensemble bestaande uit 5 topmuzikanten uit Benin en 4 medespelers uit België.

Vanuit SAMEN gaf schepen voor Vlaamse Aangelegenheden Dirk Hoornaert (onaf.) een redevoering. Hij verwees hier naar het belang van het verdedigen van vrijheid, gelijkheid en broederlijk in tijden waarin deze waarden uitgedaagd worden, naar de nood tot samenwerking en participatie in plaats van polarisatie. Daarnaast merkte hij op dat de institutionele hervormingsplannen en -oplossingen die na de schandalen in Brussel geopperd worden met betrekking tot een reductie van het aantal mandaten, problematisch kunnen worden voor de vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de gemeenteraad en eventueel College in Oudergem. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de voorgestelde oplossingen.

U kan de tekst hier integraal lezen: Toespraak_Feest_Vlaamse_Gemeenschap_9_juli_2017_Oudergem

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Cultuur algemeen - Culture, Overige - Autres, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , ,

6->14/5/2017: Kunstensteenweg-Chaussée des Arts in 1160

Zoals we een tijdje geleden aankondigden (lees hier), vindt van 6 tot 14 mei in Oudergem een nieuw kunstenfestival – Kunstensteenweg/Chaussée des arts genaamd – plaats langsheen de Waverse steenweg. Ondertussen is het hele programma bekend en kan je het lezen op de website van de gemeente Oudergem of klik hier. U bent alvast allen welkom op één van de 30 locaties tijdens deze week!

On l’avait annoncé il y a quelques semaine: Auderghem aurait un nouvel festival d’arts le long de la Chaussée de Wavre (lisez plus ici). En effet, le programme du festival ‘Chaussée des Arts – Kunstensteenweg’ vient d’être publié sur la site de la commune. Le festival se déroulera du 6 au 14 mai sur 30 différents endroits le long de la Chaussée de Wavre. Découvrez le programme entier en clicquant ici.

As we announced the news a couple of weeks ago on this website, Oudergem will have a new festival of arts in the month of May. Indeed, from 6th till 14th May artists will present their works in more than 30 locations along the Waverse steenweg/Chaussée de Wavre from the VUB till the Rood Kloost/Rouge Cloître. You can discover the whole program on the website of the municipality or by clicking here.

kunstensteenweg

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Cultuur algemeen - Culture | Tags: , , , , ,

Nieuwe wifi hotspot wifi.brussels @ Cultureel Centrum Oudergem – Nouvelle borne wifi.brussels @ Centre Culturel d’Auderghem – New free wifi hotspot wifi.brussels @ Cultureel Centrum Oudergem/Centre Culturel d’Auderghem

wifbrussels

Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets en Oudergems Schepen voor Informatica Dirk Hoornaert (SAMEN) openden zopas de hotspot van wifi.brussels in het cultureel centrum van Oudergem. Wifi.brussels is een dienst van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Irisnet. De Brusselaars kunnen nu al op 100 plaatsen terecht om gratis te surfen via wifi.brussels. Toegang tot de hotspots van wifi.brussels is kosteloos. Het is ook erg eenvoudig, een eenmalige registratie met een e-mailadres volstaat. Naast het Cultureel Centrum van Oudergem kan je ook in het metrostation Delta sinds enkele weken gratis op internet via de hotspot van wifi.brussels.

De komst van deze gratis wifi hotspot past in een visie van digitale inclusie die SAMEN nastreeft binnen de gemeente Oudergem. Zo opende de gemeente, onder impuls van schepen Dirk Hoornaert en met steun van het hele SAMEN team, 2 jaar geleden een Openbare Computerruimte waar reeds een aantal vormingen plaatsvonden.

La Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition numérique Bianca Debaets et l’Échevin en charge de l’Informatique de la commune d’Auderghem, Dirk Hoornaert (SAMEN), viennent d’inaugurer une borne wifi.brussels au Centre culturel d’Auderghem, dans le cœur de la commune. Les Bruxellois peuvent désormais surfer gratuitement sur le réseau wifi.brussels à plus de cent endroits. L’accès aux bornes wifi.brussels est donc gratuit, et ce après une démarche initiale assez simple, un enregistrement unique avec une adresse mail étant suffisant. En plus des bornes existantes en rue, sur des places ou dans des bâtiments publics, wifi.brussels est actuellement en cours de déploiement dans toutes les stations du métro bruxellois. Une borne est récemment placé dans le station du métro Delta.

Pour SAMEN, cette borne est importante est s’inscrit dans sa vision d’inclusion sociale à Auderghem. Il y a deux ans, notre échevin Dirk Hoornaert avec le soutient de toute l’équipe de SAMEN, a réalisé l’ouverture d’une Espace Public Numérique à Auderghem ou un grand nombre de formations est déjà organisé.

In the presence of Brussels secretary of state Bianca Debaets and Alderman of Informatic’s Dirk Hoornaert (SAMEN), the 100th free wifi hotspot of wifi.brussels was opened at the Cultureel Centrum/Centre Culturel in the heart of Oudergem. By means of a simple and unique registration procedure, requiring juste an email adres, one can have free access to wifi in many public places all over the city. In Auderghem one can have, besides the cultural centre, also enjoy free wifi in the metro station of Delta.

For SAMEN, this free wifi hotspot is another step in realizing its vision of a digital inclusive Oudergem. On initiative of Alderman Dirk Hoornaert and with the support of the whole SAMEN team, the municipality opened 2 years ago a Public Digital Space where computers, tablets and internet are at the disposal of citizens to improve their  digital skills. Many courses have since then been organized for inhabitants of our municipality.

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , ,

Kunstensteenweg: een nieuw kunstenfestival in Oudergem – Chaussée des Arts: un nouveau festival des arts à Auderghem – Oudergem host a new festival of arts in May!

easystreet-2

Van 6 tot en met 14 mei 2017 vindt in Oudergem voor de eerste maal het cultuurfestival “Kunstensteenweg – Chaussée des arts” plaats. Een première, want het festival brengt alle culturele actoren van onze gemeente samen. Op meer dan 30 sites gelegen langs de Waversesteenweg – van de Vrijwilligerslaan ter hoogte van de VUB/Colruyt tot aan het Rood Klooster – zullen gedurende 8 dagen allerlei Oudergemse en niet-Oudergemme kunstenaars en kunsten gedurende een week centraal staan. Naast plastische kunsten komen ook andere kunstuitingen aan bod en vindt een waaier aan activiteiten plaats gaande van tentoonstellingen tot creatieve workshops, concerten en parades.

Nederlandstalige en Franstalige culturele en sociale organisaties nemen samen deel aan het festival. Zo verwelkomt het festival naast bibliotheken, gemeenschapscentra, cultuur- en wijkhuizen ook seniorieën en andere privé initiatieven. SAMEN is erg tevreden om zo’n SAMENwerking te zien ontstaan op cultureel gebied in onze gemeente. Een van de programmapunten van SAMEN voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was onder andere het aanmoedigen van initiatieven die mensen uit verschillende gemeenschappen bij elkaar brengen rondom cultuur.

Zeker te noteren in uw agenda: de openingsoptocht langs het parcours en het daaropvolgende openingsfeest op het gemeenteplein op 6 mei en een afsluitend volks- en kunstenfeest op de site van het Rood Klooster op 13 mei. Hou zeker de website van de gemeente (www.oudergem.be) in het oog waarop het volledig programma zal gepubliceerd worden alsook de speciale uitgave van 1160cultuur rondom het festival dat u weldra in uw brievenbus zal aantreffen.

Pendant 8 jours en Mai, les arts envahiront Auderghem dans le context du nouveau festival “Kunstensteenweg – Chaussée des Arts“. Le long d’un parcours qui suit la Chaussée de Wavre de l’Avenue des Volontaires jusqu’au Rouge Cloître, plus de 30 sites seront installés dans divers bâtiments et lieux culturelles. Il y auront des exhibitions, des atéliers créatives, des concerts, des spectacles et même une parade. A noter dans votre agenda: une parade d’ouverture et la fête d’ouverture sur la Place Communale le 6 mai et la grande fête des arts le 13 mai au Rouge Cloître. Le programme détaillé fera l’objet d’un numéro spécial de 1160.Culture et sera accessible sur le site communal www.auderghem.be

Des nombreux organisations culturelles Francophone et Néerlandophone participeront au festival. SAMEN est très content qu’un festival culturel qui mobilise tous les acteurs de la commune est organisé à Auderghem.

From the 8th till the 14th of May, Oudergem will organise its first edition of the arts festival ”Kunstensteenweg – Chaussée des arts“. Along the Waversesteenweg/Chaussée de Wavre from the Avenue des Volontaires/Vrijwilligerslaan till the Rood Klooster/Rouge Cloître, more than 30 sites will host a wide range of cultural activities: exhibitions, creative workshops, musical performances, theater and even a parade! The whole festival starts on 6th May with a parade along the Waversesteenweg and an opening party on the Place Communale/Gemeenteplein and on 13th May there is a great  party in the Rood Klooster/Rouge Cloître. You can discover the whole program soon on the website of the municipality – www.oudergem.be – or in the special edition of the leaflet 1160.Cultuur/1160.Culture which you will find in your letterbox soon!

It is the first that time that all cultural actors in our municipality work together to create a new cultural event in Oudergem. SAMEN is therefore very happy that this festival will take place since encounters between the different people of our municipality – whether they speak Dutch, French, German, English or another language – are important. Fostering such cultural activities that are able to bring together all citizens of Oudergem was one of SAMEN’s program points for the municipal elections of 2012.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Binnenkort 5 extra boekenboxen in Oudergem – 5 nouvelles boîtes à livres à Auderghem – 5 new book boxes in Oudergem

box

Boekenbox aan school De Stadsmus

In de zomer van 2016 werden in Oudergem 5 boekenboxen geïnstalleerd (GC Stadsmus, Gemeentelijke Bibliotheek Hertoginnedal, VBS Sint-Juliaan, Centre scolaire les Maronniers, Bibliothèque du Centre). Iedereen kan in dergelijke dozen een boek achterlaten of meenemen. Na een evaluatie en gezien het grote succes dat hieruit naar voren kwam, besloten de schepenen van Vlaamse Aangelegenheden en Franstalige Bibliotheken om het huidige aanbod te verhogen met 5 bijkomende exemplaren. Voor SAMEN kunnen dergelijke boekenboxen helpen om Oudergemnaren met elkaar in contact te brengen, culturele uitwisseling op buurtniveau te stimuleren en duurzaam boekenbezit te bevorderen. Er wordt momenteel volop gezocht naar de juiste inplanting voor deze 5 boekenboxen. We hoorden alvast “Transvaal” als mogelijke kandidaat. We houden u verder op de hoogte of, indien u meent een goede locatie te weten, aarzel dan niet om het ons te vertellen!

En 2016, 5 boîtes à livres ont été installés à Auderghem (GC Stadsmus, Bibliothèque du Centre, Centre scolaire les Maronniers, VBS Sint-Juliaan, Bibliotheek Hertoginnedal).  Ces micro-bibliothèques ayant l’apparence de boîtes aux lettres contiennent des livres de tous genres. Chacun est libre de se servir, de déposer et bien sûr d’emporter un livre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L’évaluation de cet initiative a été positive. Les échevins des Affaires Flamandes et des Bibliothèques Francophones ont, vu ce succès, décidés d’installer 5 nouvelles boîtes à livre. Pour SAMEN, ces boîtes à livres sont une belle initiative pour stimuler des échanges culturelles entre Auderghemois, promouvoir la lecture et supporter une approche durables concernant les livres. En ce moment on est en train de sélectionner les endroits optimaux pour les 5 nouvelles boîtes à livres. Transvaal a été mentionné comme candidat. Nous vous tenons au courant ou contactez nous si vous avez une suggestion!

In the summer of 2016, Oudergem got its first 5 books boxes. These wooden boxes installed close to certain schools and libraries (GC Stadmus, VBS Sint-Juliaan, Bibliothèque du Centre, Bibliotheek Hertoginnedal, Centre scolaire les Maronniers) allow any inhabitant of Oudergem to pick a book for free or leave a book he has read for any other inhabitant of Oudergem. The evaluation of this initiative has been positive. For this reason, the alderman of Flemish Affairs and the alderwoman of French speaking Libraries have decided to install 5 more extra boxes. For SAMEN this initiative is a way to promote readership, enhance cultural encounters between people from Oudergem and stimulate a sustainable approache towards books. At the moment, the right places for installing such book boxes is being discussed. Apparantly, Transvaal is mentioned as a location. We keep you posted or contact us if you have a good idea for a location!

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items