De SAMEN lijst!

 

 

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

SAMEN LIJST OCT2018

SAMEN maakt lijst bekend voor Oudergem

SAMEN maakt de lijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen.  “Met heel veel trots en goesting stel ik onze lijst voor”, zegt Dirk Hoornaert schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden en lijsttrekker van SAMEN. “We hebben de afgelopen 36 jaar op een betrouwbare, coherente en respectvolle manier hard gewerkt aan onze gemeente. De voorbije legislatuur hebben we intensief en constructief meegewerkt aan het beleid en kunnen we erg mooie resultaten voorleggen. We zijn een betrouwbare en efficiënte coalitiepartner. We willen graag op dit elan verdergaan”, aldus Hoornaert. Hiermee speelt hij in op de wens van Didier Gosuin, burgemeester, om na de verkiezingen opnieuw SAMEN aan boord van de meerderheid te nemen. Een nuttige Nederlandstalige stem in Oudergem zal er dus één voor SAMEN zijn. (Zie artikel in  La Capitale van 26 juni 2018)

SAMEN bestaat uit Onafhankelijken, sp.a en CD&V. “Het is een sterke ploeg, diepgeworteld in het hart van onze gemeente en onze gemeenschap. Onze kandidaten staan voor ervaring en vernieuwing, FCL_6349
een perfect evenwicht tussen vrouwen en mannen. Met een Franstalige kandidate, een Nederlander en iemand van Marokkaanse origine bewijzen we dat we een inclusief beleid willen voeren dat zich niet beperkt tot Nederlandstaligen” zo stelt Dirk Hoornaert.

De slogan voor SAMEN deze legislatuur is dan ook
“SAMEN – Een hart voor Oudergem – Au coeur d’Auderghem”.

logo color full

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

bib gestemdGemeenteraad stemt een nieuw huis voor de gemeentelijke bibliotheek in Oudergem.

De Oudergemse gemeenteraad keurde op 29 maart 2018 de aankoop goed van een nieuw huis voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Hertoginnedal. De bibliotheek zal in de loop van 2018 verder uitgebouwd worden in een toegankelijke nieuwbouw, gelegen naast de zogenaamde Lutgardis-site waar ook Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg en LCO onderdak vinden.

Dat de bibliotheek verhuist heeft enkele goede redenen.

Eerst en voor alles is de gemeentelijke bibliotheek de voorbije 5 jaar met 420% gegroeid in aantal uitleningen en met 30% aan klanten, onder wie een groot aandeel jongeren! Dat is het resultaat van het uitstekende werk van gedreven bibliothecarissen en even gedreven vrijwilligers.

Ten tweede moet een moderne bibliotheek zich aanpassen aan de snel veranderende wereld en dit is mogelijk op de nieuwe locatie.

Dirk Hoornaert, schepen voor Vlaamse aangelegenheden, licht toe: “De opdracht van een bib is niet langer een collectie boeken beheren alleen… Een bib moet een ontmoetingsplaats zijn waar je duiding kan krijgen over literatuur en een antwoord op je vragen. De bib is een plek waar in je een prettig gesprek kan voeren of net in een hoekje rustig de krant lezen of een computervenster op de wereld richten. Zo bieden we bijvoorbeeld verschillende programma’s aan die leesplezier moeten creëren en aanwakkeren. In de huidige huisvesting kunnen we niet verder groeien en kunnen we geen kwaliteitsvolle ontmoeting organiseren. Dus op naar nieuw!”

Tot slot is de nieuwe bib het sluitstuk op zes jaar geïntegreerd lokaal cultuurbeleid. In deze ruimte komt straks alles samen. De samenwerking met de Oudergemse scholen en kribbes, met de vzw Zoniënzorg en de Brede School staat centraal in de toekomstplannen. Dirk Hoornaert: “We gaan voor een moderne bib met geautomatiseerde uitleen, met veel licht en gedeelde ruimtes. Met senioren en jongeren die SAMEN de bib maken.”

De verhuis naar een gloednieuw onderkomen kan gerealiseerd worden dankzij de inspanningen van verschillende overheden. De gemeente Oudergem zorgt voor de aankoop van het gebouw. De VGC onderzoekt de mogelijkheid om te helpen bij de inrichting waardoor de nieuwe bib een open en uitnodigende plek kan worden, waar iedereen zich welkom weet.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items
SAMEN naar oktober 2018

SAMEN staat voor een gemeenschappelijk dho 4 samen 2018project dat al jaren gedragen wordt door de kiezer. Samen hebben we  ervoor gezorgd dat onze verkozene in het schepencollege van Oudergem werd opgenomen. Met schepen Dirk Hoornaert heeft SAMEN ontegensprekelijk het verschil gemaakt, niet alleen op Vlaamse aangelegenheden, maar ook op zijn andere beleidsdomeinen (gemeentelijke informatica en gelijke kansenbeleid).

SAMEN staat sterker dan ooit. We kunnen schitterende resultaten voorleggen en stellen binnenkort onze lijst voor met kandidaten, die diep in de Oudergemse gemeenschap zijn ingeworteld. Na 5 jaar mee besturen, weten we waar we de focus willen leggen voor de volgende legislatuur:

 • we zullen ervoor zorgen dat Oudergem verder inzet op de modernisering en de toegankelijkheid van haar dienstverlening;
 • we blijven elke Oudergemmenaar vertegenwoordigen, los van taal, geaardheid of cultuur en gaan voor een verruimd en geïntegreerd cultuurbeleid met respect voor iedereen;
 • we zullen het participatieve proces, agenda21, dat door de meerderheid werd ingezet omzetten in een concreet en gedragen beleid.

“Wij gaan resoluut voor het verder zetten van ons beleid”, zegt schepen Dirk Hoornaert.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Samen werkt mee aan een transparanter Oudergem – Samen coopère pour une Auderghem plus transparante – Samen works for a more transparent Oudergem

De gemeenteraad stemde tijdens haar zitting van oktober 2017 unaniem een aantal maatregelen die de transparantie van het bestuur moeten doen vergroten in Oudergem. Zo komt er onder andere een mandatenkadaster op de gemeentelijke website en moeten leden van de gemeenteraad die de gemeente vertegenwoordigen in intercommunales of andere publieke organisaties schriftelijk een verslag neerleggen van hun activiteiten en dit voorstellen in een publieke zitting van de gemeenteraad. Voorzitters van een gemeentelijke vzw moeten hun jaarverslag komen voorleggen op de gemeenteraad. Verkozenen zullen voor het opnemen van het mandaat ook moeten aangeven waar mogelijke belangenconflicten liggen. Tot slot zullen de burgemeester en leden van het schepencollege hun vergoedingen aanmelden volgens het Europese model.

SAMEN stemde deze motie mee maar legde ook 2 verzuchtingen neer: de online publicatie van het mandatenkadaster en de uitzending van gemeenteraden. Het eerste zal er komen zoals hierboven net gezegd. Het tweede is nodig om de enkele van de genomen transparantie maatregelen ook naar het publiek te brengen maar ook in het algemeen de werking van de gemeenteraad meer publiek te maken. Als SAMEN zijn we tevreden dat de burgemeester op het einde van de zitting aankondigde dat er alvast een studie komt naar de mogelijkheden van dergelijke uitzendingen. Deze studie moet juridische, technische en financiële aspecten onder de loep nemen ten einde de best mogelijke oplossing voor Oudergem te kunnen aanbieden. Er bestaan in Vlaanderen en Wallonië kleine en grote steden (Kortrijk, Gent, Mons) die reeds gebruik maken van Facebook, Youtube of andere digitale technologieën om hun gemeenteraad rechtstreeks uit te zenden. Oudergem kan alvast van hun ervaringen leren (zie afbeelding Gent op einde van dit artikel). We volgen vanuit SAMEN alvast dit dossier van nabij op omdat we geloven dat dit een integraal onderdeel is om de gemeenteraad transparanter te maken en ook de mogelijkheid inhoudt dat burgers en hun verkozen meer met elkaar in overleg kunnen gaan.

Lors de sa dernière scéance publique, le conseil communal d’Auderghem a voté en unanimité quelques mésures pour augmenter la transparence de la gestion politique. Sur le site web de la commune, un cadastre sera publié ou chaque citoyen puisse voire les mandats des élus dans des organismes intra-communale ou régionale. En plus, l’orde d’intérieur du conseil sera modifier dans les plus bref délais afin d’obliger tout representant du conseil communal auprès de quelle personne morale que ce soit de faire annuellement rapport de ses activités par écrit et par une intervention en séance publique du conseil communal. Les Présidents d’ASBL ou d’associations de faits communales devront présenter le dernier rapport d’activités de leurs organismes en séance publique du conseil communal. Les élus auront aussi l’obligation de mentionner leur potentiel conflit d’intérêt quand il accepteront un mandat et de mentionner un intérêt particulier qui peut porter attaint à l’ intérêt général avant un debat ou une vote. Finalement, le Collège rendra publiques les rémunérations des bourgmestre et échevins, en ce compris privées, selon le dernier modèle de déclaration en vigueur au niveau Européen. 

SAMEN a soutenu la motion et a proposé dans la discussion deux éléments: la publication du cadastre des mandats et la transmission en direct des réunions du conseil communal. La première proposition, comme mentionné en haut, sera appliqué dans les plus bref délais sur le site web de la commune. Notre deuxième proposition fera part d’une étude qui explora les aspects juridique, financier et technologique à fin d’offrir une solution performante pour Auderghem. SAMEN suivra donc de près cet étude vu que nous croyons que diffuser les réunions du conseil communal est un part intégral de transparence et en plus augmentera l’interaction entre élus et citoyens. La diffusion des réunions est en plus devenu une pratique courante dans quelques villes en Flandre et Wallonie (Mons, Gand, Courtrai), donc il existe des experiences concrètes dont Auderghem peut en bénéficier. 

The municipal council of Oudergem adopted end of October a motion that urged to take measures as soon as possible to increase the transparency of local politics and local government. Among these measures, a database of the public offices held by members of the municipal council will be published online on the website of the municipality. Members of the council that represent the council and municipality in public organisations such as intercommunales will have to make a written report about their activities as well as present it during public sessions of the municipal council. Moreover, before accepting a certain office, the member of the council will have to declare his’ or her’s potential conflict of interests and before any discussion or vote, members of the council are urged to declare their potential private interest that might interfere with the public interest under discussion. Finally also members of the board of aldermen and the mayor will have to declare their renumeration according to a model used at EU level.

SAMEN supported the motion but also proposed two measures during the discussion: the publication of the database of public offices held by members of the municipal council and the broadcasting of the public meetings of the municipal council. As written above, the first proposition will be done soon by a publication on the website of the municipality. With respect to the broadcast of the meetings of the municipal council, the mayor announced that a study will be conducted that needs to address technological, financial and legal challenges in order to identify the best solution for Oudergem. Given that live broadcasting of municipal councils is gaining momentum in certain Belgian cities (Kortrijk, Ghent, Mons), there exist at least concrete examples from which Oudergem can learn. As SAMEN, we will certainly follow up this matter very closely as we consider it as integral part to make local politics more transparent and it has the potential to stimulate democratic interactions between citizens and their elected members of the municipal council.

Schermafdruk 2017-11-08 11.35.55.png

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items

Digitale week in Oudergem: de causerieën over de digitale wereld – La Semaine digitale à Auderghem: les causeries sur le monde numérique – The Digital Week in Oudergem: presentations about the digital world

Schermafdruk 2017-10-16 14.16.15

French text below Dutch text/English text below Dutch and French text

De Digitale Week (20 oktober tot 5 november) is een week vol multimedia activiteiten in het hele land. Deze campagne wil de digitale kloof dichten. Ook in Oudergem worden dit najaar terug lezingen gegeven via de laagdrempelige initiatiereeks “Informatica Causerieën” 2017. Dankzij SAMEN ook sinds 2013 in het Nederlands. Hieronder lees je alvast het programma:

 • DINSDAG 17/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 E-MAIL 

Hoe maak ik een e-mailadres aan? Hoe gebruik ik e-mail? Waar moet ik op letten?

 • DINSDAG 24/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 FOTO’S MAKEN MET SMARTPHONE EN TABLET 

Van selfies tot filmpjes, van het digitaal fotograferen tot het maken van fotoalbums.

 • DINSDAG 31/10 in GC Den Dam | 20.00 – 22.00 SOCIALE MEDIA 

Facebook, Snapchat,… u hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar waarom en hoe gebruik je ze?
Inschrijven doe je door te bellen naar 02/435.26.08 of een mail te sturen naar informaticadinsdag@oudergem.brussels

La “Semaine numérique” (du 20/10/2017 au 05/11/2017) est une semaine d’activités multimédia à travers le pays. Cette campagne nationale a pour but de réduire la fracture numérique. Auderghem vous propose, comme l’année passée, une série d’initiations faciles et de « Causeries Informatiques ».

 • JEUDI 19/10 | 20.00 – 22.00 MESSAGERIE 

Comment créer et utiliser une boîte e-mail ? Au Penthouse (6e étage de la Maison communale).

 • JEUDI 26/10 | 20.00 – 22.00 GESTION DE DOCUMENTS ET INTERNET 

Une introduction à Word, Excell et Powerpoint et quelques sites intéressants à visiter sur internet. À Den Dam.

 • JEUDI 02/11 | 20.00 – 22.00 GESTION D’IMAGES 

Comment transférer des photos sur l’ordinateur ? Comment les organiser en albums, les modifier… Au Penthouse. 
Inscriptions : jeudiinformatique@auderghem.brussels – 02/435.26.08

From 20th October till 5th November, the Digital Week is again being organised in Belgium. This event wants to reduce the digital divide in Belgium and raise awareness about the issue. Within this action, the municipality of Oudergem, supported by SAMEN and its alderman, organizes a series of lectures (in Dutch or French) that introduces people to the digital world.

Below you can read the whole program. In order to attend one of the courses please call 02/435.26.08

 • Lecture 1: e-mail
  How to use e-mail? How to make my own address? How to use it?
  Dutch lecture: 17/10 in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
  French lecture: 19/10 in Penthouse (6th floor of town hall)
 • Lecture 2: making pictures with tablet or smartphone
  How to make a picture, how to make a video, how to make a selfie? How to organise all this in albums?
  Dutch lecture only 24/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 3: Managing your documents and internet
  An introduction to Word, Excell and Powerpoint and other interesting sites on the internet.
  Frech lecture only 26/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 4: Social Media
  Facebook, Instagram, Snapchat: how does it work? How to use it?
  Dutch lecture only 31/10 20h-22h in GC Den Dam, Waversesteenweg 1741 Chaussée de Wavre
 • Lecture 5: Managing Digital Images
  How to transfer pictures from a tablet or smartphone or camera to a computer? How to organise them in albums, how to modify them?
  French lecture only 2/11 20h-22h in the Penthouse (6th floor of town hall)

 

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , , , , ,

Viaduct Hermann-Debroux: maatregelen voor maandag – les mésures prises pour lundi – measures taken for Monday

U vindt hier in een notendop alle maatregelen genomen voor de verkeersproblemen ten gevolge van de tijdelijke sluiting van het Hermann-Debroux viaduct. De info in detail kan u hier lezen.
Vous pouvez lire en-dessous en bref toutes les mesures prises pour lundi. Nous vous conseillons de lire le lien ici pour plus de détails.
Please find below the main measures taken for Monday. For more detailed info, we refer to the page of the municipality which you can reach by clicking  here.

INKOMEND VERKEER/ En entrée de ville/ Traffic coming to Brussels

 1. De E411 wordt naar EEN RIJSTROOK terug gebracht – Réduction de la circulation de l’E411 à une bande a partir de Léonard – Reduction of the E411 to one road lane from  the Leonard tunnel/crossroad onwards.
 2. Verlenging van de BUSRIJSTROOK tot aan het kruispunt Herrmann-Debroux/Waversesteenweg – Prolongement de la bande réservée aux bus De Lijn/Tec jusqu’au carrefour Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre – Extension of the bus lane until the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waverse steenweg.
 3. Systematisch verbaliseren van het verkeer dat over de busrijstrook rijd – Verbalisation systématique des automobilistes empruntant la bande bus – Systematic verbalisation of drivers taking the strip reserved for public transport busses.

 UITGAAND VERKEER/ En sortant de ville/Traffic leaving 1160 Brussels

 1. Toelaten van het verkeer op de E411 tussen Delta en Demey en continu opvolgen van de situatie op deze erg moeilijke “zwarte zone” – Rétablissement de la circulation sur la E411 deputy Delta jusqu’à Demey et évaluation continue de ce probable point noir – Traffic allowed on the E411 between Delta till Demey and constant monitoring of the traffic situation on this crucial point.
 2. Aanpassen van de aansturing van de verkeerslichten op het kruispunt Demey/Herrmann-Debroux/Vorstlaan – Adaptation du phasage des feux du carrefour Demey / Herrmann-Debroux / Souverain – Adaptation of the traffic light management on the crossroad Demey/Hermann-Debroux/Souverain-Vorstlaan.
 3. Afschaffen van de mogelijkheid om links te draaien aan het kruispunt Herrmann-Debroux/waversesteenweg – Suppression du tournee à gauche au carrefour Herrmann-Debroux / chaussée de Wavre – No more possibility of turning left on the crossroad Hermann-Debroux/Chaussée de Wavre-Waversesteenweg.
 4. Openmaken van de centrale berm tussen de Waversesteenweg en de E411 ter hoogte van de Albert Meunierstraat – Ouverture de la berm centrale sur la chaussée de Wavre à hauteur de la rue Albert Meunier – Opening of the central berm on the Waverse steenweg/Chaussée de Wavre in the neighbourhood of the rue Albert Meunier straat.

Verder/en plus/Also: 
Versterkte politieaanwezigheid op het terrein en ondersteuning door de stadswachten – Renforcement des effectifs de police et appui des gardes de la pais – Increased police present and support by city guards.

Het verkeer zal op strategische punten geregeld worden – Evaluation constante de la circulation sur des point stratégiques – Monitoring of the traffic at strategic places:

 • Het kruispunt/carrefour/crossroad Waversesteenweg/ Herrmann-Debroux
 • Het kruispunt/carrefour/crossroad Herrmann-Debroux/Chaudron
 • Het kruispunt/carrefour/crossorad  Herrmann-Debroux/Vorstlaan

 

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Overige - Autres | Tags: , , , , , , ,

Inhuldiging fresco ‘Bos draagt stad’ op muur van de bib – Inauguration du fresque sur la bibliothèque Néerlandophone – Inauguration of the painting on wall of Dutch library

Iedereen die de bibliotheek van Oudergem al eens voorbij stapte, reed of fietste komende van de Tervuurse steenweg of de Waverse steenweg (vanaf het Rood Klooster/Viaduct)  heeft de afgelopen weken misschien de muurschildering gezien van een blauwe haas  met boven hem een stad. Het gaat in wezen om een afbeelding die gemaakt werd in het kader van het festival Kunstensteenweg/chaussée des arts dat in juni in Oudergem plaatsvond. Het werk draagt de titel ‘Het Bos draagt de Stad’ en wijst op de band tussen Brussel en het Zoniënwoud. Het is van de hand van artiest PSO-Man in opdracht van  de bib, de dienst cultuur van de gemeente, den dam en de vzw Ville en Couleurs. Schepen van Vlaamse Zaken Dirk Hoornaert en Sophie De Vos, schepen van Cultuur, huldigden het werk zaterdag officieel in in aanwezigheid van vele sympathisanten van de bib en de leden van SAMEN. U kan de toespraak van de schepen alvast hier lezen: Toespraakje inhuldiging fresco

Vous avez peut-être remarqué le fresque sur le mur de la bibliothèque néerlandophone de notre commune. Ce fresque a été crée dans le cadre du festival des arts Kunstensteenweg/Chaussée des arts qui a eu lieu dans notre commune en juin dernier. Samedi les échevins Dirk Hoornaert (SAMEN) et Sophie De Vos (LB) ont inauguré le fresque dans la presence de nombreux sympathisants de la bibliothèque et tous les membres de SAMEN. Dans son speech, échevin Dirk Hoornaert expliquait que le fresque, qui a comme titre ‘Le fôret supporte la Ville’, veut nous faire réfléchir sur le lien important entre le Fôret de Soignes et Bruxelles. Le fresque est réalisé par l’artist PSO-MAN et le fruit d’une collaboration entre la bibliothèque, la service culture de la commune et l’association ‘Ville en Couleurs’. 

Everyone who has passed the library of Oudergem the past weeks may have noticed a painting of a blue animal with a panorama of a city above. The mural painting was made within the framework of the artistic festival Kunstensteenweg/Chaussée des arts that took place in Oudergem in June. Last Saturday, the painting was officially inaugurated by aldermen Dirk Hoornaert (SAMEN) and Sophie De Vos (LB) in the presence of a lot of sympathisanten of the library and the other members of SAMEN. It was revealed that the painting has been given the title ‘The forest carries the city’ and it aims to remind us of the important link between the Sonina Forest and Brussels. It was made by the artist PSO and the result of a collaboration between the Bibliotheek Oudergem, the cultural department of the municipality and the association Ville en Couleurs.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , , , , , , , ,

Oudergemse ambtenaren krijgen les over transgenders – Auderghem participera à la campagne ‘All genders Welcome’ – Oudergem participates in campaign ‘All Genders Welcome’

Oudergem neemt dit jaar deel aan het sensibiliseringsproject ‘All genders Welcome‘ dat voor het derde jaar op rij plaatsvindt in het Brussels Gewest. De gemeenteraad keurde donderdag 29 september de overeenkomst tussen Oudergem en Rainbow House goed. De  campagne zal gemeenteambtenaren via lessen en affiches sensibiliseren over seksisme en stereotypering van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Voor SAMEN en zijn schepen Dirk Hoornaert (onafh), die Gelijke Kansen onder zijn bevoegdheden heeft ,is dit alvast een stap voorwaarts: “Andere gemeenten in Brussel stapten al vroeger in, Oudergem nu pas, dat had toch vroeger gemogen. Oudergem is een gemeente waar iedereen welkom is, deze actie past volledig in deze filosofie”.

Auderghem participera cet année au projet de sensibilisation ‘All genders welcome‘ qui est organisé pour la troisième fois dans la Région Bruxelloise. Le conseil municipale a voté la convention entre la commune et Rainbow House qui organise la campagne. Le personnel de la commune part sera sensibilisé à travers des formations et des affiches pour les les thématiques LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans*, Queer, Intersexes, etc.).  Pour SAMEN et son échevin pour l’Egalité des Chances Dirk Hoornaert participer à cet campagne est nécessaire pour rappeler que tous les couples et toutes les familles sont les bienvenues chez elles-eux, que chaque individu est libre de vivre ses identités de genres en totale liberté et que l’espace public appartient à tous-tes les habitant-e-s d’Auderghem.  

Oudergem will participate this year to the campaign ‘All Genders Welcome‘, organised since 2014 by the association Rainbow House in the Brussels Region. The municipal council of Oudergem approved end of September the collaboration between Rainbow House and the municipality. From October onwards, Rainbow House will sensitive the staff of the municipality towards LGBTQI+ issues by giving special courses and a poster campaign. For SAMEN and its alderman of Equal Opportunities Dirk Hoornaert, it is about time Oudergem joined this campaign: ‘Oudergem is a place where everybody must be welcome and feel free to live his gender identity, also in public places, without resignation. Joining this campaign is one essential action for maintaining this objective.’

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Informatica en Gelijke Kansen/Informatiques et Egalité des Chances/Informatics and equal opportunities | Tags: , , , , ,

Nieuw OCMW-raadslid voor SAMEN – Nouveau conseiller CPAS pour Samen – New OCMW-councillor for SAMEN

IMG_0781

Wim Vanobberghen (rechts) legde de eed af in handen van burgemeester Christophe Magdalijns (links)

Op dinsdag 18 september legde Wim Vanobberghen (open VLD) de eed als OCMW-raadslid te Oudergem voor SAMEN. Hij volgt hierbij Jos Leysen op (CD&V) die dit mandaat sinds 2013 waarnam. Als SAMEN willen we Jos hartelijk danken voor zijn inzet en werk de afgelopen jaren en wensen we hem veel succes toe in zijn verdere professionele loopbaan.

Mardi 18 septembre Wim Vanobberghen (open VLD) est devenu le nouveau conseiller CPAS pour SAMEN à Auderghem. Il est le successeur de Jos Leysen (CD&V) qui résigne pour des raisons professionnels. SAMEN veut remercier Jos Leysen pour son travail pour le conseil du CPAS et SAMEN depuis 2013.

Since Tuesday 18 September Wim Vanobberghen (open VLD) is the new OCMW/CPAS councilor for SAMEN in Oudergem. He succeeds Jos Leysen (CD&V) who resigned due to professional reasons. SAMEN thanks Jos for his work for the OCMW council since 2013 and wishes him all the best in his new career.

Geplaatst in 1160: algemeen nieuws, nouvelles générales, general news items, Vlaamse Aangelegenheden - Affaires Flamandes - Flemish community | Tags: , , , ,